Recykling i utylizacja materialów eksploatacyjnych, Karta Przekazania Odpadu

Wody mogą zostać skażone przez sztuczne substancje, będące efektem działalności człowieka, jak również dzięki oddziaływania naturalnych procesów. Takim naturalnym procesem mogą być różnego rodzaju zmywy które przenoszą ze sobą składniki zanieczyszczające w postaci resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych a także wiele innych. O wiele bardziej szkodliwe dla środowiska są jednak zanieczyszczenia wywołane przez człowieka. Mogą nimi być substancje ciekłe, ale też gazowe i ciała stałe. dostają się one do wód najczęściej ze ściekami przeróżnego pochodzenia: miejskiego, przemysłowego, wiejskiego. Zanieczyszczenia takie są również w wodach pochłodniczych, zasolonych wodach pokopalnianych, spływach z obszarów przemysłowych i użytkowanych rolniczo, spływach pochodzących ze składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych. Zagrażające bezpieczeństwu substancje dostawać się mogą do wód także drogą powietrzną, do którego przekazywane są pyły i gazy z różnych gałęzi przemysłu. W wypadku zanieczyszczeń które trafiają do wód z powodu na sposób ich dopływu, cechuje się trzy rodzaje zanieczyszczeń: punktowe, liniowe i obszarowe. Pierwsze z nich, zanieczyszczenia punktowe oznaczają, że są one wprowadzane do wód idealnie w określonym miejscu (np. zrzuty ścieków miejskich i przemysłowych). Zanieczyszczenia liniowe są związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na jakimś ciągu (np. ulice o wzmożonym ruchu). Zanieczyszczenia obszarowe są wprowadzane nieregularnie, w różny sposób i w różnych położeniach zasobnika wodnego. Do tego typu zanieczyszczeń należą te, które dostają się do wód za pośrednictwem powietrza. Zanieczyszczenia wód mogą mieć zróżnicowaną naturę. Mogą być przyczyną zmian takich jak: kolor, zapach, smak, mętność i temperatura, również zmiany chemiczne przez zawartość w zanieczyszczeniach substancji chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, oraz o naturze biologicznej. Zanieczyszczenia chemiczne mogą być przynoszone przy użyciu różnych związków, których nie sposób wyszczególnić. Należałoby jednakże podkreślić, że najgroźniejszymi zanieczyszczeniami chemicznymi, powodującymi duże, negatywne zmiany w czystości wody są z grupy organicznych: pestycydy, detergenty, fenole oraz aromatyczne aminy, a z grupy związków nieorganicznych: metale ciężkie, związki azotu i fosforu. Zanieczyszczenia biologiczne powodują takie choroby jak: tyfus, wirusowe zapalenie wątroby, a nawet paraliż dziecięcy. www.ekoswiat.eu